WYRÓŻNIENIE DLA UCZENNICY


20 listopada 2012 roku uczennica naszej
szkoły Maria Miszczak odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów za
najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/12.

Uczennica klasy IIIa uzyskała średnią z ocen 5,20 na koniec klasy drugiej.
Wyróżnienie to niech będzie dla niej zachętą do dalszej tak owocnej pracy.

Życzymy Marysi osiągnięcia wysokich not na egzaminie dojrzałości!