W Zachodnich Krainach widmo wojen i katastrofy stale wisiało nad ludźmi. W trakcie zimy było to szczególnie dotkliwe, a potęgowały to wrażenie lodowate wichry z północy.
To właśnie tam schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy i starzy bogowie.

Zbuntowani władcy pokonali szalonego Smoczego Króla Aerysa Targaryena, władającego Zachodnimi Krainami.
Obalony władca pozostawił po sobie potomstwo, które nie ustępowało mu poziomem obłędu. Na tronie zasiadł Robert – najznamienitszy z buntowników.
Lata pokoju nie sprawiły, że możnowładcy pozbyli się swoich ambicji. Zaczął się okres walki o władzę.

Comments powered by CComment