Pierwsze spotkanie z rodzicami w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Placówek Oświatowych odbyło się  04 października 2019 roku o godz. 16:00. 
Rodzice wraz z Dyrekcją szkoły, której przewodniczyła Pani dyrektor Anna Niziałek i nauczycielami Liceum spotkali się na sali gimnastycznej.  
Pani Dyrektor przedstawiła zebranym rodzicom najważniejsze sprawy związane ze szkołą, aktualny stan dotyczący frekwencji, zachowania i problemów wychowawczych uczniów.

Podkreśliła, iż szkoła będzie zwracać szczególną uwagą na nieobecności uczniów na lekcjach jak i osiągane przez nich wyniki w nauce. 
Prosiła rodziców o wsparcie i pomoc w procesie edukacyjnym i wychowawczym ich dzieci.

Następnie rodzice spotkali się z wychowawcami poszczególnych klas w celu szczegółowej rozmowy na temat ich pociech. 
Zapoznali się z początkowymi ocenami, problemami i sukcesami swoich dzieci. 
Mieli również możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

Na zakończenie rodzice i uczniowie klas trzecich spotkali się z dyrekcją szkoły celem omówienia najważniejszych spraw związanych ze studniówką oraz egzaminem maturalnym.