Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi
w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę.

Światło co roku przywożone jest z Betlejem
do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec
i na Północ Danii.

Uczniowie naszej szkoły należący do 21 Bogoryjskiej Drużyny Harcerskiej im. Jędrusiów uczestniczyli w dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju. W piątek 9 grudnia oraz sobotę 10 grudnia brali oni udział wielkiej harcerskiej " integracji" w Zakopanem ( gra miejska, koncerty, zabawy, śpiewy), by wczesnym rankiem w niedzielę 11 grudnia wyruszyć do oddalonego
od Polskiej granicy Svitu nad Popradem po wyczekiwane przez wszystkich Światełko. Przedstawiciele drużyny odebrali Światło z rąk dh. Naczelnik ZHP Małgorzaty Sinicy, ruszając jednocześnie w biegu sztafetowym którego celem jest przekazanie światła do jak największej ilości osób oraz miejsc. Harcerze z naszego liceum biorący udział w Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju :
* odk. Wiktor Łoch
* dh. Jakub Winiarski
* dh. Ewelina Tokarska
* dh. Dominika Orlikowska
* dh. Julia Czerwik

W Bogorii przekazanie nastąpi w niedzielę 18 grudnia 2016 r. na mszy roratniej o godzinie 7.00,
a w Szczeglicach o godz. 9.00.

 Zdjęcia --> kliknij tutaj