Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

        11 listopada 1918 - to niezwykły dzień zarówno w dziejach Polski, jak i całej Europy.
W lasku Compiegine pod Paryżem Niemcy podpisali wówczas rozejm, kończący I Wojnę Światową.
Tego samego dnia gen. Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej w Warszawie władzę wojskową.
Data ta uważana jest jako moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli pod zwierzchnictwem trzech zaborców nasz kraj znów powraca na mapę.

        Wielu z nas zadaje sobie pytanie: ''Jak doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości?'' Otóż wszystko zaczęło się od kryzysu w państwach zaborczych. Rosja po przejęciu władzy przez komunistów była pogrążona w wojnie domowej, a sytuacje wewnętrzne Niemiec i Austrowęgier były bardzo trudne.
Wtedy nadzieje Polaków na odrodzenie się nowej Polski wzrosły. Nasi rodacy zaczęli tworzyć polskie ośrodki polityczne w kraju i na emigracji.
Jednym z nich była Rada Regencyjna w Warszawie, gdzie 7 października 1918 r. doszło do wielkiego manifestu, proklamującego powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Natomiast z 6/7 listopada 1918 w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, gdzie zapowiadano nowy kraj jako republikę demokratyczną.  

       Listopad 1918 r. był bardzo ważnym miesiącem w dziejach naszej Ojczyzny. Właśnie wtedy gen. Józef Piłsudski został uwolniony z więzienia w Magdeburgu, a już 10 listopada przybył do okupowanej przez Niemców Warszawy. 11 listopada otrzymał władzę wojskową, a już trzy dni później skupiał w swoich rękach pełnię władzy. 18 listopada powołał Rząd Tymczasowy, na którego czele stanął socjalista Jędrzej Moraczewski. Nowe władze przygotowały wiele reform: m.in. wprowadziły ubezpieczenia społeczne oraz zapewniły kobietom prawa wyborcze, ponadto zdecydowano, iż Polska będzie republiką, a do czasu zwołania sejmu najwyższą władzę miał sprawować Tymczasowy Naczelnik Państwa- czyli sam marszałek

       Piłsudski. 16 stycznia 1919 Piłsudskiemu udało się utworzyć nowy rząd, na czele którego stanął Ignacy Jan Paderewski, chociaż powstanie niepodległej Polski uznano dopiero 28 czerwca 1919 r, podczas traktatu wersalskiego.
Nowe państwo od początku borykało się z wieloma problemami. Wielkim zadaniem dla generała było scalenie ziem, które przez 123 lata należały do trzech zaborców. Ponadto w kraju panował głęboki kryzys, a tereny zaborcze różniły się pod wieloma względami m.in. prawnym i administracyjnym, a także nierównym poziomem rozwoju cywilizacji. Polacy musieli stoczyć wiele walk, aby wyznaczyć granice nowego kraju.

       Do najważniejszych z nich należała bitwa warszawska stoczona z Rosją bolszewicka w sierpniu 1920, a szczególnie ''Cud nad Wisłą z 15 sierpnia oraz krwawa obrona Lwowa przez patriotyczną młodzież polską przed Ukraińcami.   

Trzeba przyznać, że powstanie niepodległej Polski zawdzięcza się w największym stopniu właśnie Józefowi Piłsudskiemu.
Powstało wiele wierszy ku czci generała.
Kazimierz Wietrzycki pisał o marszałku:         

''Nie darmo w wypalonych, przydrożnych ogniskach
Popiołów twoich szukał i śladów pochodu,
Z gasnących warg, co cichły na pobojowiskach,
Podsłuchał całą prawdę twego rodowodu.

Nie skłamiesz mu, nie zełżesz swej plotki papuziej,
A gdy ci spojrzy w oczy – przeraź się i przyznaj!
Watykan zamknie okna, odejdą Francuzi,
Europa się zaśmieje, on szepnie: ojczyzna…''

Jak co roku w naszej szkole akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - była bardzo patriotycznym i wzruszającym przypomnieniem obchodzonego święta.
Wokalistki zaśpiewały wiele pieśni :
m.in ''Dziś idę walczyć mamo'', ''Biały Krzyż'', ''Dziewczyna z granatem'', ''Panie generale'' oraz ''A my nie chcemy uciekać stąd''.

Uczennica kl. 2 ''a'' pięknie zagrała poloneza ''Pożegnanie Ojczyzny''.
Wygłoszono także patriotyczną poezję, taką jak :
''Reduta Ordona'' Adama Mickiewicza, czy ''Elegia o chłopcu polskim'' Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także wierszem ''Który skrzywdziłeś'' Czesława Miłosza.
Młodzież do występów przygotowała Pani mgr. Małgorzata Kuchniak.

Na koniec akademii podziękowania złożyła Pani Dyr. mgr. Ewa Krzyżanowska-Brudek.


Tekst: Paulina Zybała kl I ''a''

Zdjęcia z akademii