Dzień Nauczyciela 

 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest każdego roku dnia 14 października.
Nauczyciele z całego świata obchodzą swoje święto. Tak naprawdę jest to Dzień Edukacji Narodowej i jest to rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Święto zostało ustanowione 27 października 1972 roku. Dzień nauczyciela jest obchodzony w szkołach i na uczelniach,  i stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się pracowników szkół oraz nauczycieli. Ten dzień "uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

Nie oznacza to jednak, że tego dnia dzieci nie idą do szkoły.
Tego dnia w szkołach odbywają się akademie, przedstawienia a także różne zajęcia o charakterze niedydaktycznym.

12 października 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała Pani dyrektor Ewa Krzyżanowska-Brudek, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

W części artystycznej  uczniowie  pod kierunkiem pani Anny Mikuli śpiewem
 i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom 
i pracownikom szkoły drobne upominki.W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych

oraz zadowolenia z uczniów!

 

Tekst: Aleksandra Tyrała KL.III B

Zdjęcia z akademii: Czaja Sylwia kl III b oraz Konecka Karolina kl II a  

Materiał filmowy z uroczystości: Krzyżanowski Adam