Rekolekcje Wielkopostne to w Katolicyzmie czas, w którym w szczególny sposób zbliżamy się do Boga i przygotowujemy się na Zmartwychwstanie Jezusa.

Podczas Wielkiego Postu powinniśmy spełniać dobre uczynki. Pierwszy z nich to modlitwa. Jest ona przebywaniem, rozmową i więzią z Bogiem, otwiera nas na Boga jako Miłość i wyraża ją ku Niemu. Drugi to post, który jest znakiem miłości własnej, czyli skierowanej ku sobie samemu. Jest on umartwieniem, a więc panowaniem nad sobą, czego owocem jest zaprowadzenie ładu i harmonii we własnym życiu. I wreszcie jałmużna.

Jest ona wyrazem miłości bliźniego, a prawdziwa miłość bliźniego ma kształt miłości praktycznej. Ten, kto kocha, umie dzielić się tym, co posiada, choćby sam niewiele posiadał.

Dzień I

Pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych w naszej szkole odbył się w środę, 18 marca. Uczniowie udali się na Mszę Świętą, podczas której ksiądz rekolekcjonista mówił o wartościach jakie posiada każdy człowiek. Uczył, aby nikt z nas nie wstydził się ich, nawet jeśli nasi rówieśnicy ich nie tolerują. Musimy bronić naszych zasad wbrew ogólnemu przekonaniu, że trzeba wszystkiego w życiu spróbować. Drugim tematem było to w jaki sposób wyrażamy swoją wiarę. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład znak krzyża jaki czynimy tak naprawdę nim nie jest albo że klęknięcie przed panem Bogiem to nie powinno być „kucanie”. Wszyscy z nas powinni wziąć sobie tą naukę głęboko do serca.

Dzień II

Drugi dzień szkolnych rekolekcji odbył się 19 marca. Inaczej niż zwykle, miało ono miejsce na hali sportowej w tutejszym Zespole Szkół Ogólnokształcącym. Podczas nauki ksiądz rekolekcjonista poruszył kilka ważnych tematów, min. o konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczniowie wysłuchali również nagrania, w którym mężczyzna opowiadał o swoich doświadczeniach z narkotykami. Przedstawił on także historię swoich przyjaciół, którzy przez nałóg stracili zdrowie, dom i rodzinę. Wzbudziło to zapewne wiele refleksji i przemyśleń, w związku z konsekwencjami naszych wyborów. Uświadomiło to nam, że jedna niewłaściwa decyzja może zaważyć na całym naszym przyszłym życiu. Spotkanie zakończyło się modlitwą.

Dzień III

W dniu trzecim - 20 marca -  rekolekcje odbyły się wspólnie dla gimnazjum i liceum. Ksiądz odpowiadał na pytania anonimowo zadane przez uczniów naszej szkoły. Pytań było tak dużo, że dwie godziny lekcyjne nie wystarczyły na przeczytanie i omówienie ich. Uczniowie pytali o wiele rzeczy, zadawali nierzadko  trudne i ważne pytania min. o stosunek Kościoła do osób homoseksualnych i tym podobne

Ksiądz rekolekcjonista starał się jak najrzetelniej i najpełniej na nie odpowiedzieć i wyjaśnić nurtujące nas zagadnienia. Spotkanie trwało 2 godziny, a i tak  wszystkie tematy na pewno nie zostały wyczerpane. Na zakończenie wszyscy odmówili  krótką modlitwę.

Tekst: Natalia Nowakowska i Kasia Wojnarowska kl. I „a”

 Zdjęcia:  strona parafialna w Bogorii : kliknij tutaj --> 

 Materiał filmowy: strona parafialna w Bogorii : kliknij tutaj -->