WALENTYNKI


Walentynki jest to święto wszystkich zakochanych obchodzone 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od świętego Walentego, który jest ich patronem. Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim również przypada na ten dzień. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera upominkami w postaci kwiatów, słodyczy czy pluszowych maskotek.

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Do północnej i wschodniej Europy święto to dotarło znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie - mieście zakochanych (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą "Walentynki Chełmińskie". Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280-1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

W naszej szkole święto zakochanych było obchodzone 12 lutego. W ten dzień otworzono pocztę walentynkową. Wszyscy uczniowie mogli wysyłać SMSy pod numer telefonu wywieszony na wszystkich gazetkach. W wiadomościach wyznawali sobie miłość, pisali pozdrowienia czy życzyli miłości i wytrwałości dla znajomych, którzy mają swoją drugą połówkę. Następnie SMSy były czytane przez radiowęzeł. Czas umilały również piosenki puszczane między wiadomościami.


Katarzyna Wojnarowska kl. I „a”