Ogólnopolski Konkurs na Pracę  

„CHEMIA A EKOLOGIA”

 

Od 2005 roku Pałac Młodzieżowy w Katowicach- Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego organizują Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pracę pt: „Chemia a Ekologia” pod patronatem naukowym prof. dr. hab. Teresy Kowalskiej.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży- w szczególności rozwijanie zainteresowania chemią środowiska, wyzwalanie postawy aktywności i współodpowiedzialności za nasze środowisko, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

Proponowane tematy i zagadnienia do opracowania przez uczestników konkursu:

  1. Nowoczesne metody fizykochemiczne w ochronie środowiska

*chromatografia w analizie zanieczyszczeń środowiska

*spektroskopia w analizie zanieczyszczeń środowiska

  1. Chemia w walce o czyste  środowisko

*biochemiczne aspekty procesów oczyszczania ścieków

*odpady- recykling chemiczny i energetyczny

*skażenie środowiska substancjami chemicznymi

*chemiczne metody redukcji emisji zanieczyszczeń

*tworzywa biodegradowalne

  1. Chemia w życiu codziennym

*żywność-skażenie i konserwanty

*substancje chemiczne jako alergenyJurorzy i Komisja Organizacyjna

W skład komisji wybierającej zwycięskie prace wraz z przewodniczącą prof. dr. hab. Teresą Kowalską weszli przedstawiciele:                                                                                                                                                            -Uniwersytetu Śląskiego: dr. hab. Zofia Piotrowska-Seget, dr Jolanta Pająk, dr Marzena Podgórna, dr Aleksandra Tyl,  Dr Romuald Hassa                                                                                                                                         -Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: dr Robert D. Wojtyczka                                                                               -przedstawiciele z różnych LO: mgr Ewa Trybalska, mgr Wioletta Zamarska

W skład komitetu organizacyjnego weszli: mgr Anna Pinkawa, mgr Adam Lasek, lic. Robert Kubina.

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii również podjęli się udział w konkursie na pracę: „Chemia a ekologia” o to ich osiągnięcia:

Rok szkolny 2006/2007- Ewelina Lipa otrzymała wyróżnienie za pracę pt. "Wybrane metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków" w II Ogólnopolskim Konkursie

Rok szkolny 2007/2008- Kamil Wojnarowski- został Laureatem za pracę pt. "Chromatografia w walce z zanieczyszczeniami środowiska" III Ogólnopolskiego Konkursu na pracę "Chemia a Ekologia"

Rok szkolny 2009/2010- Paulina Pańczyk otrzymała wyróżnienie  za pracę pt. "Chromatografia w analizie zanieczyszczeń środowiska" w V Ogólnopolskim Konkursie na Pracę "Chemia a Ekologia"

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, oraz życzymy powodzenia kolejnym pokoleniom!

 

Jola Ciepiela