Barbara Stobnicka zagrała podczas 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

  1. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w gminie Staszów rozpoczęła w Wiśniowej złożeniem kwiatów przed tablicą z sercem księdza Hugona Kołłątaja. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Staszowie. Podczas obchodów odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Na Rynku po odegraniu hymnu narodowego głos zabrał starosta staszowski Michał Skotnicki. Następnie odbyła się uroczysta msza święta. Zakończenie oficjalnej części uroczystości miało miejsce nad „Zalewem nad Czarną”, gdzie orkiestra górnicza Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie – do której należy nasza koleżanka Barbara Stobnicka - odegrała kilka pieśni patriotycznych.

 Tekst: Julia Czerwik i Sylwia Sajur

Zdjęcia: --> kliknij tutaj