Nasze uczennice ( Agnieszka, Ania i dwie Elizy ) w Podkarpackim Konkursie Chemicznym.

Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza to olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, w której mogą uczestniczyć  uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, poszukiwanie utalentowanej młodzieży, zapewnienie rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej, a także umożliwienie porównania między uczestnikami poziomu opanowania wiedzy chemicznej.  Organizatorem Konkursu jest Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. W organizacji Konkursu uczestniczą równ
ież: Fundacja dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzysza Chemicznego, a także instytucje badawcze i zakłady produkcyjne współpracujące z Politechniką Rzeszowską.

W naszym liceum 1. etap pisały cztery uczennice: Agnieszka Łazarczyk, Ania Gul, Eliza Skuza, Eliza Bajur. 
Do 2. etapu zakwalifikowały się Agnieszka Łazarczyk i Ania Gul.

Agnieszka poszła o krok dalej i zakwalifikowała się do trzeciego etapu konkursu.

 

Tekst: Julia Czerwik i Sylwia Sajur