„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”

Moja przygoda z Liceum Ogólnokształcącym w Bogorii rozpoczęła się 10 września 2015 roku. Co prawda moje pierwsze kroki skierowałam do Liceum w Opatowie. Jednak po paru dniach nauki zorientowałam się, że to totalna pomyłka. Dziś zastanawiam się, jak mogłam się tak pomylić. Każdemu gimnazjaliście, w tym moim braciom, radzę, by wybrali szkołę marzeń, czyli Liceum Ogólnokształcące w Bogorii im Jana Pawła II.

 Dzięki staraniom wójta gminy, pana magistra Władysława Brudka oraz lokalnych władz samorządowych w roku szkolnym 2002/2003 zostało powołane do życia liceum ogólnokształcące, a placówka oświatowa otrzymała nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bogorii. Szkoła może poszczycić się wieloma klasopracowniami, wyposażoną w najlepszy sprzęt, pracownią komputerową z dostępem do szybkiego Internetu. Młodzież ma dostęp do nowego księgozbioru bibliotecznego i kompleksu pełnowymiarowych boisk. Większość uczniów naszego liceum korzysta z bezpłatnych obiadów. Okazały budynek szkoły jest widoczny z odległych miejscowości- to wspaniała wizytówka gminy.

Rozmawiałam wielokrotnie z koleżankami na temat liceum, zanotowałam najciekawsze opinie: „Mam stworzone bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju swoich zainteresowań. Trudno z tej szansy nie skorzystać. Muszę przyznać, że  w porównaniu do szkoły podstawowej, moja obecna szkoła wygląda jak z innej epoki- po prostu szkoła marzeń”. „ Jestem dumna, że uczęszczam do takiej szkoły. Uważam, że moim obowiązkiem jest reprezentować ją na zewnątrz”. „Szkoła umożliwia mi zdobycie wiedzy i sukcesów. Myślę, że zasługuje na miano szkoły XXI wieku”. „Sądzę, że Liceum Ogólnokształcące w Bogorii to szkoła marzeń dla niejednej osoby”. „Miła atmosfera i przyjazne stosunki między nauczycielami i uczniami pozwalają na szybką i skuteczną naukę”. „Bez serc, jakie wkładają w swoją pracę nauczyciele, szkoła nie byłaby tak ciepła i tak bliska nam wszystkim”.

Szkoła stawia przed nami ogromne wymagania, ale związane to jest niewątpliwie z naszym przygotowanie do matury. Nauczyciele wkładają wiele serca i wysiłku, by przygotować nas do egzaminu dojrzałości. Czynią to znakomicie, bowiem zdawalność egzaminów dojrzałości jest już od początku powstania liceum stuprocentowa, a wyniki z matur bardzo dobre.

Ja jako uczennica klasy pierwszej jestem pod wrażeniem akademii organizowanych w tej placówce. Szkoła nie tylko przekazuje nam wiedzę, ale też uczy nas patriotyzmu, szacunku do świąt narodowych i religijnych. Dzięki klasowym wigiliom i śniadaniom wielkanocnym uczymy się współpracy, integracji, koleżeństwa, poszanowania drugiego człowieka.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu wycieczkach turystyczno- krajoznawczych. Trzeba dodać, iż są to w większości wyjazdy darmowe, w związku z tym każdy uczeń może skorzystać i wzbogacić się wewnętrznie.

Dodatkowym atutem szkoły są małe klasy  około 20-osobowe. W tak nielicznych grupach czujemy się jak w rodzinie. Atmosfera a  klasach i na korytarzach jest przyjemna, uczniowie wspaniale się „dogadują”, nie ma problemów wychowawczych. Jednym słowem stanowimy jedną wielką rodzinę.

Każdy z nas wybierając naukę w liceum marzy o renomowanych studiach. I tu też można powiedzieć, spełniają się marzenia. Bowiem z rozmów z abiturientami tej szkoły dowiadujemy się, że wielu studiuje na bardzo dobrych kierunkach m.in. na prawie, medycynie, pielęgniarstwie, politechnice. Rzadko, który uczeń kończy edukację na liceum i egzaminie maturalnym.

Zachęcam więc młodzież gimnazjalną, by nie szukała daleko tylko skierowała swoje kroki właśnie tu- do szkoły im. Jana Pawła II. Nie szukajcie daleko, znajdźcie przygodę ze szkołą właśnie tu w bogoryjskim liceum.

Tekst:  Klaudia Woś  Kl. IA