Nadanie Imienia "Jana Pawła II" Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Bogorii

 
Dnia 8 października 2009 roku miała miejsce najważniejsza uroczystość szkolna, nadanie imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Bogorii. O godz. 12:00 w kościele parafialnym rozpoczęła się msza święta, którą odprawił i homilię wygłosił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Na zakończenie został uroczyście poświęcony sztandar. Po mszy świętej uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz delegacje uczniów i nauczycieli z okolicznych szkół udali się do budynku szkoły, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości. Konferansjerami całości byli nauczyciele: Anna Sobczyk i Piotr Adamczyk. Wszystkich przybyłych powitał dyrektor szkoły Zdzisław Komór. Swe wystąpienie zakończył słowami skierowanymi do młodzieży: ,,Pod trym sztandarem łatwiej będzie Wam znosić trudy dnia, aby odnieść sukces”.

Później odczytano biografię patrona szkoły oraz uchwały Rady Gminy Bogoria o nadaniu imienia Jana Pawła II

 i Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum. Następnie rodzice przekazali sztandar dyrektorowi, a ten młodzieży. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar szkoły.


Po ślubowaniu ks. Biskup poświęcił tablicę pamiątkową wmurowaną na terenie gimnazjum. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali uczniom i pedagogom życzenia z okazji tego ważnego wydarzenia. Na koniec młodzież zaprezentowała krótką część artystyczną. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter.
Na pewno na długo zapadnie w sercach młodzieży i zgromadzonych gości.