PILNE !!!

Komunikat dla maturzystów

 

Od dnia 25 maja organizowane są na terenie szkoły konsultacje z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Uczniowie potrzebę udziału w konsultacjach mogą zgłaszać do szkoły telefonicznie (15 867 40 26),
mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w sekretariacie.

Po zebraniu zapotrzebowania zostanie ustalony harmonogram konsultacji

Komunikat do absolwentów Liceum

 

Uczniowie klas III, którym jest potrzebne „Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego” mogą zgłaszać się po odbiór świadectw codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00 do sekretariatu szkoły.

Drodzy maturzyści!

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w „Próbnym egzaminie maturalnym”.

Poniżej zamieszczone są niezbędne informacje związane z egzaminem przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Całość artykułu znajduje się pod linkiem :   --->       Próbny egzamin maturalny  

 

Pozdrawiamy, Dyrekcja szkoły

Tygodniowy zakres treści nauczania.

Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustala czas trwania poszczególnych zajęć (np. 30 min., 45 min. itp.) w danym dniu oraz godziny pracy z uczniem.

Klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I a

 

 

J. polski

Matematyka

J. angielski

WOS (co drugi tydz.)

Muzyka (co drugi tydz.)

Biologia

Geografia

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Infor. (co drugi tydz.)

Historia

Matematyka

J. polski

J. niemiecki

Fizyka

Wf 

Matematyka

Chemia

EDB (co drugi tydz.)

 

Ib

J. polski

Matematyka

J. angielski

WOS (co drugi tydz.)

Muzyka (co drugi tydz.)

Biologia

Fizyka

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Infor. (co drugi tydz.)

Historia

Matematyka

J. polski

J. niemiecki

Geografia

Wf 

Matematyka

Chemia

EDB (co drugi tydz.)

 

I c

 

 

J. polski

Fizyka

J, angielski

WOS (co drugi tydz.)

Matematyka

Biologia

Historia

WOK (co drugi tydz.)

J. polski

Informatyka

Geografia

EDB (co drugi tydz.)

J. polski

J. rosyjski

Matematyka

Wf

Matematyka

Chemia

PP (co drugi tydz.)

Religia (co drugi tydz.)

 

I d

J. polski

Fizyka

J, angielski

WOS (co drugi tydz.)

Matematyka

Biologia

Historia

EDB (co drugi tydz.)

J. polski

Informatyka

Geografia

WOK (co drugi tydz.)

J. polski

J. rosyjski

Matematyka

Wf

Matematyka

Chemia

PP (co drugi tydz.)

Religia (co drugi tydz.)

II a

J. polski

J. niemiecki

Biologia

 

J. polski

Matematyka

Chemia

Religia (co drugi tydz.)

Matematyka

J. angielski

Chemia

 

Matematyka

Biologia

Chemia

Wf

J. polski

Biologia

Matematyka

II b hum.

J. polski

J. angielski

Historia

J. niemiecki

J.polski

Matematyka

J. angielski

Religia (co drugi tydz.)

Matematyka

J. angielski

Historia

Matematyka

Wf

J. polski

J. polski

J. angielski

Historia

II b

mat.

J. polski

J. niemiecki

Fizyka

Matematyka

J. polski

Matematyka

Informatyka

Religia (co drugi tydz.)

J. angielski

Matematyka

Fizyka

Matematyka

Wf

Informatyka

J. polski

Fizyka

Matematyka

III a

J. polski

J. angielski

Chemia

Religia (co drugi tydz.)

J. niemiecki

Biologia

Matematyka

J. polski

J. polski

Biologia

Matematyka

J. angielski

Chemia

Matematyka

Wf 

Matematyka

Biologia

Chemia

III a

mat.

J. polski

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

Matematyka

Fizyka

 

J. polski

Matematyka

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Matematyka

Wf  

Matematyka

Informatyka

J. angielski

III b

hum.

J. polski

Matematyka

Historia  (grupa)

 

J. niemiecki

Historia

J. polski

 

J. polski

Geografia (grupa)

J. angielski

Religia (co drugi tydz.)

J. angielski

Wf

Matematyka

Matematyka

Geografia

J. polski

Informacja dla rodziców

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN od dnia 25.03.2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą  uczniom niezbędne informacje związane ze zdalnym nauczaniem i ocenianiem.

Ponadto w szkole podjęto następujące działania:

  • pełniony jest dyżur w bibliotekach umożliwiający wypożyczanie niezbędnych lektur w dniach: 03,  27.03, 30.03,  01.04,  03.04,  06.04,  07.04. 2020 r. w godz.10.00-12.00
  • dla uczniów mających trudności z dostępem do Internetu będą przygotowane materiały w wersji papierowej, które będą do odebrania w szkole( po zgłoszeniu tego problemu do nauczyciela)
  • wykonane prace w wersji papierowej do sprawdzenia przez nauczyciela można będzie zostawić w skrzynce „Prace uczniów” znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły.
  • pełniony jest dyżur nauczycieli świetlicy umożliwiający dokonanie zaległych wpłat za obiady w dniach: 26.03, 27.03, 03. 2020 r. w godz. 10.00-12.00.

Wszelkie pytania, problemy, wątpliwości rodzice i uczniowie mogą zgłaszać drogą telefoniczną, mailową do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Jednocześnie przypominam, iż w dniu 24 marca wprowadzone zostały  nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie  dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Mimo, iż ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy to należy jednak stosować w nich  zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania  odpowiedniej odległości i stosowania środków dezynfekcji.