W naszej szkole regularnie odbywają się spotkania z rodzicami.
Rodzice rozmawiają z nauczycielami o postępach swoich dzieci w nauce.
Poruszane są również inne ważne sprawy szkolne i problemy wychowawcze.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się  23 września 2012 roku o godz.10,
rodzice wraz z panią dyrektor i nauczycielami spotkali się na stołówce
szkolnej. Poruszane były głównie sprawy nadchodzącej studniówki. Rodzice
mieli możliwość rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Zapoznali się również z  początkowymi ocenami i sukcesami swoich dzieci
a także wysłuchali  opinii wychowawców.


Kolejne spotkanie odbyło się 11 listopada  2012 roku o godz.10 również
na stołówce szkolnej. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu prac próbnej
matury, którą pisali uczniowie klas III pod koniec października. Rodzice
zapoznali się z arkuszami maturalnymi swoich dzieci i konsultowali je z
nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Odbyło się również spotkanie z
wychowawcami poszczególnych klas.

 

Kolejne spotkanie z rodzicami odbyło się 3 lutego 2013 roku (w niedzielę) o godzinie 10 w L.O. Dotyczyło ono w szczególności naszych maturzystów. Omawiane były próbne arkusze maturalne z języka polskiego, matematyki  oraz języka angielskiego. Na spotkaniu zostały podsumowane wyniki nauki  uczniów L.O w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013.Nauczyciele  rozmawiali z rodzicami na temat postępów uczniów w nauce .