Tygodniowy zakres treści nauczania.

Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustala czas trwania poszczególnych zajęć (np. 30 min., 45 min. itp.) w danym dniu oraz godziny pracy z uczniem.

Klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I a

 

 

J. polski

Matematyka

J. angielski

WOS (co drugi tydz.)

Muzyka (co drugi tydz.)

Biologia

Geografia

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Infor. (co drugi tydz.)

Historia

Matematyka

J. polski

J. niemiecki

Fizyka

Wf 

Matematyka

Chemia

EDB (co drugi tydz.)

 

Ib

J. polski

Matematyka

J. angielski

WOS (co drugi tydz.)

Muzyka (co drugi tydz.)

Biologia

Fizyka

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Infor. (co drugi tydz.)

Historia

Matematyka

J. polski

J. niemiecki

Geografia

Wf 

Matematyka

Chemia

EDB (co drugi tydz.)

 

I c

 

 

J. polski

Fizyka

J, angielski

WOS (co drugi tydz.)

Matematyka

Biologia

Historia

WOK (co drugi tydz.)

J. polski

Informatyka

Geografia

EDB (co drugi tydz.)

J. polski

J. rosyjski

Matematyka

Wf

Matematyka

Chemia

PP (co drugi tydz.)

Religia (co drugi tydz.)

 

I d

J. polski

Fizyka

J, angielski

WOS (co drugi tydz.)

Matematyka

Biologia

Historia

EDB (co drugi tydz.)

J. polski

Informatyka

Geografia

WOK (co drugi tydz.)

J. polski

J. rosyjski

Matematyka

Wf

Matematyka

Chemia

PP (co drugi tydz.)

Religia (co drugi tydz.)

II a

J. polski

J. niemiecki

Biologia

 

J. polski

Matematyka

Chemia

Religia (co drugi tydz.)

Matematyka

J. angielski

Chemia

 

Matematyka

Biologia

Chemia

Wf

J. polski

Biologia

Matematyka

II b hum.

J. polski

J. angielski

Historia

J. niemiecki

J.polski

Matematyka

J. angielski

Religia (co drugi tydz.)

Matematyka

J. angielski

Historia

Matematyka

Wf

J. polski

J. polski

J. angielski

Historia

II b

mat.

J. polski

J. niemiecki

Fizyka

Matematyka

J. polski

Matematyka

Informatyka

Religia (co drugi tydz.)

J. angielski

Matematyka

Fizyka

Matematyka

Wf

Informatyka

J. polski

Fizyka

Matematyka

III a

J. polski

J. angielski

Chemia

Religia (co drugi tydz.)

J. niemiecki

Biologia

Matematyka

J. polski

J. polski

Biologia

Matematyka

J. angielski

Chemia

Matematyka

Wf 

Matematyka

Biologia

Chemia

III a

mat.

J. polski

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

Matematyka

Fizyka

 

J. polski

Matematyka

Religia (co drugi tydz.)

J. polski

Matematyka

Wf  

Matematyka

Informatyka

J. angielski

III b

hum.

J. polski

Matematyka

Historia  (grupa)

 

J. niemiecki

Historia

J. polski

 

J. polski

Geografia (grupa)

J. angielski

Religia (co drugi tydz.)

J. angielski

Wf

Matematyka

Matematyka

Geografia

J. polski