W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. 123 lata bólu, cierpienia, wysiłku, ale przede wszystkim zapału do walki o wolność sprawiły, że Polska odzyskała suwerenność.
Stało się to 11 listopada 1918 roku i właśnie tą datę ogłoszono Narodowym Świętem Niepodległości.
Podczas dorocznych obchodów tego święta czcimy naszych poległych rodaków, którzy wywalczyli dla nas wolność.
Tego dnia w całym kraju odbywają się rocznicowe marsze, zgromadzenia, koncerty czy pikniki.

Zgodnie z tradycją nasza szkoła czynnie brała udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych przygotowali akademię, która przypomniała wszystkim jak wyglądała droga Polski od zaborów do upragnionej wolności.

8 listopada 2019 roku na hali sportowej odbyła się uroczysta akademia. W ramach akcji „Szkoła do hymnu”.
O godzinie 11:11 cała społeczność szkolna zaśpiewała wspólnie cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Podczas śpiewania hymnu najgłośniejsi byli zdecydowanie przedszkolacy, u których aż czuć było patriotycznego ducha.
Następnie głos zabrała Pani dyrektor Anna Niziałek oraz Wójt Gminy Bogoria - Marcin Adamczyk.

Następnie uczniowie zaprezentowali apel składający się z licznych piosenek, wierszy oraz tańców.
Część artystyczną rozpoczął taniec szlachecki w wykonaniu klasy trzeciej. Prowadzący uroczystość przywitali zgromadzonych gości, a następnie rozbrzmiała pieśń ,,Rota", przy której wszyscy wstali. Potem zostały odegrane dwie scenki zaczerpnięte z ,,Dziadów" Adama Mickiewicza. Jedna dotyczyła słowa ,,wolność", a druga - mówiła nieco o życiu i walce Polaków pod zaborami. Następnie szczegółowo przedstawiono w postaci utworów, cytatów oraz informacji okresy rozbiorów, powstań, I wojny światowej oraz wywalczonej wolności. Później uczniowie klas pierwszych zatańczyli Poloneza a uroczystość zakończono utworem ,,Jesteśmy stąd". W całość wkomponowano wiele pieśni patriotycznych.

11 listopada odbyła się akademia dla mieszkańców naszej gminy. W tym uroczystym apelu swoją obecnością zaszczyciły nas Poczty Sztandarowe, harcerze z 21. Bogoryjskiej Drużyny Harcerskiej im „Jędrusiów”, a także wójt gminy Bogoria- Marcin Adamczyk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na akademie. Szczególne wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć na ręce naszych pań-mentorek, które starały się, aby te występy były dopięte na ostatni guzik.

Tekst: Wiktoria Witkowska kl. IIIb,  Michał Samela, kl. Ia 

Zdjęcia z 2019-11-08: Pinzuł Nikola kl. Ib

Zdjęcia z 2019-11-08: Pinzuł Nikola kl. Ib

Materiał filmowy  z akcji „Szkoła do hymnu” 2019-11-08. : Adam Krzyżanowski

Materiał filmowy z uroczystej akademii 2019-11-11: Adam Krzyżanowski