.

 

17 września nasza społeczność szkolną uczestniczyła w warsztatach w Domu Kultury w Bogorii.

Warsztaty te poprowadził doktor Marek Jedynak, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.
Dotyczyły one wybitnego rodaka pochodzącego z Bogorii - podpułkownika Antoniego Wiktorowskiego.

Ppłk A. Wiktorowski urodził się nieopodal Bogorii w miejscowości Mała Wieś - obecnie Bogoria.
Po wybuchu I wojny światowej został wcielony w 1915 roku do armii rosyjskiej. Służył w 2 Syberyjskim Pułku Strzelców.
Następnie skierowany do szkoły oficerskiej w Pskowie. Po ukończeniu szkoły zgłosił się na ochotnika w 1917 roku do I Korpusu Polskiego. W stopniu podporucznika służył w 2 pułku strzelców polskich 1 Dywizji Strzelców Polskich. Po rozbrojeniu Korpusu przez Niemców wrócił do kraju w grudniu 1918 roku.

Podczas wojny bolszewickiej został odznaczony orderem Virtuti Militari. Miało to miejsce 1 kwietnia 1920 roku.
Zmobilizowany we wrześniu 1939 roku, dostał się do niewoli niemieckiej. Został zwolniony ze względu na stan zdrowia. W październiku 1939 roku założył konspiracyjną organizację „PIAST” wraz z którą został włączony w struktury ZWZ, a potem w AK. W czasie Akcji „Burza” dowodził 2 pułkiem piechoty Legionów AK. 8 października 1944 roku został przeniesiony z powrotem do konspiracji w obwodzie włoszczowskim z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Zakonspirowany został w Lipnie.
Po rozwiązaniu AK wrócił na Wielkanoc 1945 roku do domu, gdzie wskutek donosu został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 2 kwietnia 1945 roku. Więziony był w więzieniach według różnych źródeł w Kielcach, Łodzi i Wawrze.
Do dzisiaj nie udało się ustalić przyczyny oraz miejsca jego śmierci.
Licznie zgromadzona młodzież była pod wrażeniem osoby "Kruka". Słuchała z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem.
Należy również nadmienić, iż spotkanie to było odbyło się nieopodal miejsca zamieszkania Ppłk Antoniego Wiktorowskiego ( około 500 m) 
Liczymy na więcej takich warsztatów, aby pamięć o wybitnych patriotach naszego regionu była pielęgnowania przez kolejne pokolenia.


Tekst: Wiktoria Witkowska kl. III B
Zdjęcia: Aleksandra Kasińska kl. III B