Witaj nam, szkoło radosna,

Grająca dzwonkiem co rano!

Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i łąko, dobranoc.

 

2 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020.
Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie wraz z nauczycielami spotkali się na wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Bogorii. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Tadeusz Janda.

Następnie cała społeczność szkolna udała się na salę gimnastyczną, gdzie uczniowie Publicznego Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyli w spotkaniu z wójtem gminy Bogoria, Panem Marcinem Adamczykiem oraz dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii.

Podczas przemówienia Pan Wójt naszej małej ojczyzny ogłosił powstanie Zespołu Placówek Oświatowych. W jego skład wchodzą: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia oraz dwa oddziały przedszkolne: w Moszynach i Kiełczynie.

Pan Wójt przedstawił plany gminy związane z ZPO na najbliższy rok szkolny, m.in. pozyskanie dotacji na remont przyszkolnych boisk oraz budowy łącznika między budynkami szkolnymi.
Życzył także owocnej pracy i samych sukcesów zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Po wystąpieniu Pana Wójta Marcina Adamczyka głos zabrała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Pani Anna Niziałek.

Pani dyrektor nakreśliła organizację i strukturę nowej  placówki szkolnej.
Przedstawiła także, jak będą wyglądały najważniejsze dla uczniów sprawy w nowym roku szkolnym.
Z wystąpienia Pani dyrektor dowiedzieliśmy się także, iż do naszej szkoły uczęszczać będzie około 600 uczniów, a kadra nauczycielska liczyć będzie blisko 70 nauczycieli.

Pani dyrektor przedstawiła również wicedyrektorów ZPO: Panią Beatę Wiśniewską oraz Panią Dorotę Nowakowską.

Po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, każda klasa wraz z wychowawcą udała się na indywidualne spotkania w swoich salach.

 

Wszystkim życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele radości i sukcesów, a każdy zamierzony cel został osiągnięty!

 

Tekst: Ola Pańczyk, Ola Kasińska kl. IIIB