Nasze liceum znowu najlepsze w powiecie staszowskim.

Liceum w Bogorii już od wielu lat należy do ścisłej czołówki szkół ponadgimnazjalnych zarówno w powiecie jak i w województwie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur 2019 dla szkół województwa świętokrzyskiego. 

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii w roku szkolnym 2018 / 2019 po raz kolejny osiągnęli najlepszy wynik w powiecie staszowskim

Liceum w Bogorii osiągnęło również znakomity wynik w całym województwie świętokrzyskim zajmując 8 miejsce

 

Wyniki poszczególnych szkół w powiecie staszowskim.

1. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Bogorii – 74,95 (58,25 + 78,28 + 88,33); 36 uczniów – zdało 36 - 100%; 70,54.
2.Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Osieku - 67,29 (60,71 + 75,67 + 65,50); uczniów 6 – zdało 6 - 100%.
3. Liceum Ogólnokształcące imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie - 60,83 (53,48 + 63,66 + 65,34); uczniów 146 – zdało 120 - 82,2%; 62,80
4. Liceum Ogólnokształcące w Połańcu w Zespole Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” - 55,80 (46,51 + 58,22 + 62,67); 27 uczniów – zdało 21 - 77,80%; 70,73
5. Technikum w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie – 55,56 (46,81 + 57,40 + 62,48); uczniów 103 – zdało 82 - 79,6%; 56,97
6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie – 53,24 (49,02 + 46,88 + 63,83); 34 uczniów – zdało 28 - 82,4%; 54,50%
7. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie - 50,50 (53,76 + 45,06 + 52,68); uczniów 79 – zdało 49 - 62%; 53,34
8. Technikum w Połańcu w Zespole Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” - 46,00 (36,37 + 47,16 + 54,47); 39 uczniów – zdało 25 - 64,1%; 53,41
9. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym - 36,40 (40,30 + 33,27 + 35,64); 11 uczniów – zdało 5 - 45,5%; 41,76
10. Niepubliczna Szkoła Policealna w Staszowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego – 31,57 (29,86 + 20,40 + 44,44); 8 uczniów – zdało 2 - 25%.

 

Wyniki poszczególnych szkół w województwie Świętokrzyskim - Top 20.

1. Liceum Ogólnokształcące imienia Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek imienia Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach - 88,09 (76,13 + 93,60 + 94,53); 57 uczniów - zdali wszyscy - 100%; (1,1);

2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Konarskiego - 83,37 ( 69,12; 84,77; 96,22 ) 13 - zdało 13 - 100 procent (nie notowane, nie notowane);

3.VI Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach - 79,91 (62,88 + 85,86 + 90,99); 295 uczniów - zdało 294 -99,7%;(4,3);

4.II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach - 78,45 (60,82 + 83,89 + 90,64); 309 uczniów - zdało 308 -99,7% ;(3,2);

5. Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Joachima Chreptowicza - 76,41 ( 55,34; 85,49; 88,41 ) 129 - zdało 127 - 98,4 procent; (2,5);

6. I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach – 75,75 (59,33 + 79,31 + 88,62); 235 uczniów - zdało 229 - 97,4%; (6,4); 

7. I Liceum Ogólnokształcące imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie - 75,75 (53,01; 88,15; 86,11) 134 - zdało 128 - 95,5%; (8,9);

8. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Bogorii – 74,95 (58,25 + 78,28 + 88,33); 36 uczniów – zdało 36 - 100%; (12,11)

9. I Ogólnokształcące Liceum Akademickie imienia Janiny Kossakowskiej - Dębickiej w Kielcach – 74,41 (54,08 + 78,59 + 90,57); 14 uczniów - zdało 13 - 92,9%; ( poniżej 25; nie notowane)

10. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia świętego Stanisław Kostki w Kielcach – 73,74 (64,21 + 74,43 + 82,59); 57 uczniów - zdali wszyscy - 100%;(9,7)

11. II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Curie - Skłodowskiej w Końskich- 72,80 (58,45 + 75,68 + 84,86); 137 uczniów – zdało 134 - 97,8%; (16,16); 

12. I Liceum Ogólnokształcące Imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju – 71,56 (58,56; 78,18; 77,95); 190 – zdało 185 - 97,4%; (7,13)

13. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Kielcach, ulica Wojewódzka 12 – 71,31 (52,68 + 75,50 + 85,75); 8 uczniów - zdali wszyscy - 100% ; (19,nie notowana)

14. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu - 71,06 (język polski 55,45; matematyka 75,79; język angielski 81,93); 165 uczniów - zdało 161 - 97,6%; (22,10);

15. I Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej - 69,49 (54,66; 72,33; 81,49) 177 uczniów - zdało 171 - 96,6% (23,poniżej 20);

16. Liceum Ogólnokształcące numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - 69,16 ( 60,39; 67,50; 79,61 ) 116 - zdało 112 - 96,6 procent; (17,poniżej 20); 

17. I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach - 68,85 (język polski 54,96; matematyka 72,16; język angielski 79,43) 145 uczniów - zdało 137 - 94,5%; (13,8)

18. II Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Starachowicach - 68,07 (język polski 57,76; matematyka 67,41; język angielski 79,03) 146 uczniów - zdało 132 - 90,4%; (19,poniżej 20);

19. Liceum Ogólnokształcące imienia Bartosza Głowackiego w Zespole Szkół numer 2 w Opatowie - 67,95 (57,14; 70,32; 76,40); 124 – zdało 113 – 91,1 %; 68,29

20. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach - 67,72 (55,07 + 70,32 + 77,78); 204 uczniów - zdało 199 - 98%; (18,poniżej 20)

 

Wielkie gratulacje dla Naszej Szkoły - Dyrekcji, Nauczycieli, Organu Prowadzącego i Naszych Uczniów  smile.