„Wiedza jest potęgą,
 trzeba tylko chcieć po nią sięgnąć.”
        

Stare przysłowie mówi, że człowiek uczy się przez całe życie. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ zdobywanie wiedzy nie ogranicza się tylko do szkolnej edukacji, ale trwa jeszcze długo po jej zakończeniu. Doświadczenia codziennego życia są również bardzo ważną nauką, dzięki której człowiek dojrzewa. Istotną część swojego życia spędzamy właśnie w szkolnych murach. Wybór szkoły średniej to dla gimnazjalistów i ósmoklasistów bardzo ważny ruch w ich życiu.

Dorośli pytani o najlepsze wspomnienia szkolne niejednokrotnie umiejscawiają je w czasy licealne.

1  marca 2019 r. w naszym Liceum gościliśmy Wójta gminy Bogoria Pana Marcina Adamczyka, który udzielił nam wyczerpującego wywiadu związanego ze zbliżającym się dniem otwartym w naszej szkole. Konwersacja poruszała wiele tematów związanych
z edukacją w naszej małej miejscowości. Nie obyło się także bez wspomnień Pana Wójta z czasów kiedy to on był uczniem Liceum.

Pan Adamczyk jako absolwent pierwszego rocznika w historii naszej szkoły podkreślał dobrze dobraną wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Mówił, że jedną z niewątpliwych zalet Liceum są mało liczne klasy, dzięki którym nauczyciele mają możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Podkreślił i docenił fakt, że nasze liceum, jako jedyne liceum powiatu staszowskiego zajmuje w rankingu szkół tego typu, 575 miejsce w Polsce i 19 w województwie świętokrzyskim.
Nadmienił także, że należy doceniać wymagających nauczycieli. Patrząc z perspektywy czasu to właśnie ich się najlepiej wspomina i najbardziej docenia.

Pan Wójt wspomniał też o stypendiach fundowanych przez gminę dla najbardziej uzdolnionych uczniów Liceum.
Poruszył także temat nowych kierunków, które miałyby być w przyszłości utworzone w naszym Liceum. Były by to klasy mundurowe, sportowe, informatyczne oraz logistyczne. Podkreślił, że chce inwestować w rozwój naszej szkoły a co za tym idzie
w uczniów.

Spotkanie z Panem Wójtem przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Przeprowadzony wywiad był bardzo pouczający i wartościowy Pan Adamczyk podkreślał atuty naszego liceum i zapraszał serdecznie wszystkich na dni otwarte, które odbędą się 20 marca 2019 roku. Zapewniał także o swojej obecności na dniach otwartych.

 

Wywiad z Panem Marcinem Adamczykiem – Wójtem Gminy Bogoria, przeprowadziły: Julia Popek i Ewelina Ozdoba – uczennice klasy Ia.

Zdjęcia : Aleksandra Karwacka – uczennica klasy Ia.

Materiał filmowy : Adam  Krzyżanowski – nauczyciel naszego Liceum.

Julia Popek, Ewelina Ozdoba