ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2018

 

 Dnia 28 marca 2018 r. w naszym liceum obchodziliśmy akademię z okazji Świąt Wielkanocnych.  Naszą uroczystość uświetnili: ksiądz Andrzej Wierzbicki, ksiądz Paweł Cygan, ksiądz Paweł Byczek, reprezentant Stowarzyszenia Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój pan Dariusz Szymański, reprezentacji Stowarzyszenia Nasza Gmina Bogoria pan Ryszard Pańczyk wraz z małżonką , dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii pani Lidia Janda. Całość rozpoczęła przemowa pani dyrektor Ewy Krzyżanowskiej –Brudek, która podkreślała znaczenie polskiej tradycji wielkanocnej.

Po przemówieniu pani dyrektor uczennica odczytała list z życzeniami od absolwenta naszego liceum Fabiana Artura Skowrona, który jest zakonnikiem. Następnie uczniowie pod przewodnictwem pani Anny Mikuli zaprezentowali przygotowany występ słowno muzyczny.


WIELKANOC jest to:

najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.). Rozwinęło się od święta obchodzonego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało się prostym dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma dniami postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną w wydarzeniach paschalnych z udziałem Jezusa Chrystusa i składano eucharystyczną ofiarę prawdziwego Baranka (por. Orędzie paschalne) – Syna Bożego. A ostatecznie przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. Triduum paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania (wielki post) i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego aż do święta Zesłania Ducha Świętego.

Obrzędy Wigilii Paschalnej, Wielkiej Nocy par excellence, stanowiącej serce Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, jak ukazują np. przepisy obrządku rzymskiego, rozpoczynają się w sobotę po zapadnięciu zmroku. „Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem” . Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest wspominana w ciągu roku liturgicznego poprzez świętowanie niedzieli. Jak się wyraził Jan Paweł II w liście Dies Domini, niedziela jest „paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek «nowego stworzenia» (por. 2 Kor 5, 17)”.


TEKST: Wiktor Łoch kl. IIIb

Zdjęcia z akademii : Barańska Anna kl. IIIb, Tokarska Ewelina Emilia kl IIIb

Materiał filmowy : Adam Krzyżanowski