16 września 2016r. w naszym Liceum Ogólnokształcącym w Bogorii odbyły się wybory do samorządu szkolnego.
Uczniowie w demokratyczny sposób wybierali swoich reprezentantów.

Z kandydatów największą liczbę głosów otrzymał Wiktor Łoch z II B , jednocześnie zostając przewodniczącym.
Jako zastępcę uczniowie wybrali Huberta Jurkowskiego z klasy III B.
Rolę skarbnika będzie pełnić Ewelina Tokarska z II B.

Mamy nadzieję, że będą oni dobrze pełnić swoje role oraz godnie reprezentować całą naszą uczniowską społeczność
w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Pozdrawiamy wszystkich uczniów.

Tekst: Anita Olszewska kl. III b