.

Dnia 23 marca 2016 roku w naszym liceum obchodziliśmy uroczystą akademię z okazji Świąt Wielkanocnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ksiądz dziekan Andrzej Wierzbicki, ksiądz wikary Paweł Byczek, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zofia Janda, reprezentant Stowarzyszenia Szczeglice - Tradycja, Kultura Rozwój pan Dariusz Szymański,reprezentanci Stowarzyszenia Nasza Gmina Bogoria pan Ryszard Pańczyk z żoną oraz pan Waldemar Wójcik z żoną. Całość rozpoczęła przemowa pani dyrektor Ewy Krzyżanowskiej-Brudek w której podkreśliła znaczenie polskiej tradycji wielkanocnej w dzisiejszych czasach.

Został również odczytany list absolwenta naszej szkoły Fabiana Artura Skowrona, studiującego obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach. Podkreślił on swoje uznanie i radość wynikającą z poszanowania wiary katolickiej w naszej szkole, a także możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego właśnie w tym liceum. Podziękował on szczególnie pani dyrektor oraz całemu gronu pedagogicznemu. W dalszej części uroczystości ksiądz dziekan poświęcił pokarmy: jajko - symbol nowego życia, sól - chroniącą od zepsucia oraz kiełbasa i wędliny - na pamiątkę ofiary z baranka paschalnego.

"Nie umiem być srebrnym aniołem

ni gorejącym krzakiem

tyle zmartwychwstań już przeszło

a serce mam byle jakie

 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam

jak złoty kamyk z procy

zrozumie mnie mały Baranek

z najcichszej Wielkiej Nocy."

- ks. Jan Twardowski.

Hasłem przewodnim uroczystości były słowa: ,,Niech miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy, wiary...". Uczniowie biorący udział w akademii starali się podkreślić znaczenie Wielkanocy w życiu każdego z nas, dlatego i my tutaj rozważmy tą kwestię.

Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim. Mimo tego, że bardzo uroczyście obchodzimy też Święto Bożego Narodzenia to właśnie w czasie Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary i stąd tak wielka waga tych świąt. Wielkanoc jest pamiątką męki i zmartwychwstania Chrystusa; na całość świąt składają się: Niedziela Palmowa - rozpoczynająca uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz Niedziela Zmartwychwstania. Z Wielkanocą związany też jest Wielki Post, poprzedza on święto, trwa 40 dni i rozpoczyna się Środą Popielcową. Wyznaczenie daty Wielkanocy od zarania chrześcijaństwa było przedmiotem sporów. W końcu, w 325 roku na Soborze Nicejskim, ustalono, że będzie ona świętem ruchomym - jest data przypada w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni księżyca. W praktyce oznacza to, że Wielkanoc jest obchodzona między 22 marca a 25 kwietnia. Wiosenne odradzanie się przyrody, budzenie się do życia roślin i zwierząt doskonale oddaje charakter tych świąt. Czas Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela Palmowa. Jest to pamiątka tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W kościołach święci się palmy, nabożeństwu towarzyszy odczytany lub odśpiewany tekst Męki Pańskiej według przekazu ewangelicznego. Następnie nadchodzi liturgia Wielkiego Czwartku, jest ona pamiątką Wieczerzy Pańskiej - upamiętnia moment przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, czyli ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Ważnym elementem wielkoczwartkowej liturgii jest też obmycie przez kapłana nóg dwunastu starcom. Wielki Piątek jest najsmutniejszym dniem wielkanocnej liturgii. Obchodzony jest na pamiątkę śmierci i pogrzebu Chrystusa. Wierni odwiedzają grób Chrystusa w kościołach, czas wypełnia pełna skupienia modlitwa. Wielka Sobota to obchody Wigilii Paschalnej, ta niezwykła uroczystość związana jest obrzędami do których wykorzystuje się ogień i wodę. Najpierw rozpoczyna się liturgią światła (czyli ognia) - po zmroku ksiądz rozpala ognisko, od niego zapala paschał, który uroczyście wnosi do kościoła. W trakcie nabożeństwa następuje też modlitwa, która jest odnowieniem przyrzeczenia chrzcielnego: wyznanie wiary i wyrzeczenie się szatana.

 

 ,,Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość."

- bł. Jan Paweł II

 

Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy z procesją zwana rezurekcją - nazwaną tak od łacińskiego słowa resurrectio co znaczy dosłownie zmartwychwstanie. Po mszy wszyscy udają się do domów na świąteczne śniadanie. Na stole królują tradycyjne potrawy, stoi baranek i świeca. Wszyscy domownicy składają sobie życzenia dzieląc się przy tym jajkiem pochodzącym ze świątecznego koszyka. Najważniejszym przesłaniem tego dnia jest to, że Chrystus przez swoje zmartwychwstanie nadał swej śmierci pełny i prawdziwy wyraz: umarł, a śmierć Jego okazała się zwycięstwem ostatecznym nad szatanem.

W trakcie akademii uczniowie recytowali piękne wiersze, odegrali pantomimę, a podniosłości tego dnia dodały pieśni wielkanocne. Został również zaśpiewany utwór religijny ,,Twoja miłość jak ciepły deszcz" do którego na instrumentach muzycznych akompaniowały uczennice naszego liceum. Na koniec nastąpiło uroczyste podzielnie się jajkiem oraz złożenie życzeń.

 

Tekst: Sylwia Sajur i Julia Czerwik kl Ia.

 Zdjęcia z akademii Wielkanocnej : Tokarska Ewelina kl Ib