Wywiadówka

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w naszym liceum odbyło się zebranie z rodzicami.
Celem spotkania była rozmowa wychowawców z opiekunami prawnymi uczniów.
Dyskutowano o próbnych maturach, które odbyły się na początku stycznia. 

Czytaj więcej...

Wigilia Bożego Narodzenia

Wigilia jest w naszej szkole dniem szczególnym, dniem, na który czekamy przez cały rok. Od kilku już lat jest tradycją, że uroczystość ta odbywa się wspólnie dla wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli oraz jej pracowników i zaproszonych gości.
Tak było również w tym roku.

Celem tej uroczystości jest przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uwrażliwienie na ducha pokoju i miłości, której oczekują od nas ludzie na co dzień.

Czytaj więcej...

Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi
w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę.

Czytaj więcej...

 

Święty Mikołaj  to postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny. Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę.

Czytaj więcej...

Dnia 18 listopada 2016r. o godzinie 9.00 w naszej szkole na hali sportowej odbyły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt.
Wzięły w nich udział następujące szkoły:

Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Bogorii,
Liceum Ogólnokształcące Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie z Połańca,
Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie,
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Czytaj więcej...

Dnia 20.11.2016 o godzinie 10 odbyło się już drugie, w tym roku szkolnym, spotkanie z rodzicami.
Spotkanie zaczęło się od akademii przygotowanej przez uczniów pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Kuchniak. Akademia ta nawiązywała do uczczenia Odzyskania Niepodległości z 11 listopada.

Czytaj więcej...

 

W niedzielę 13.11.2016r. o godzinie 16 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii odbyła się msza święta oraz nowenna (będąca przygotowaniem do intronizacji Chrystusa na króla Polski) z udziałem młodzieży naszego liceum.
Uczniowie zaprezentowali pieśni: „Jezus siłą mą”, „Schowaj mnie”, „Nic nie musisz mówić” oraz „Przyjdź jak deszcz”.

Czytaj więcej...

    Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

        11 listopada 1918 - to niezwykły dzień zarówno w dziejach Polski, jak i całej Europy.
W lasku Compiegine pod Paryżem Niemcy podpisali wówczas rozejm, kończący I Wojnę Światową.
Tego samego dnia gen. Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej w Warszawie władzę wojskową.
Data ta uważana jest jako moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli pod zwierzchnictwem trzech zaborców nasz kraj znów powraca na mapę.

Czytaj więcej...

Święto Szkoły to dzień szczególny , oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie jego nauki, szczególnie tej kierowanej do młodych, jak również tej kierowanej do nauczycieli
i wychowawców. Święto Szkoły to również wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka bycia razem; nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia.
                Tegoroczne obchody Dnia Patrona zainaugurowała uroczystą Msza Święta o godz. 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, w której wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii wraz z pocztem sztandarowym, nauczyciele oraz zaproszeni goście.  W otoczeniu kapłanów zaproszonych jak i tutejszych księży  najważniejszą z nich był ks. Zaręba, który w szczególnym dniu wygłosił kazanie.  W kazaniu mogliśmy usłyszeć  słowa:

Czytaj więcej...