Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto ustanowione 27 kwietnia 1972 roku,  a obchodzone 14 października każdego roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Obecnie ma ono podkreślić wiodącą role nauczyciela w jakości edukacji.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Dzień nauczyciela obchodzi się w większości państw na świecie m.in.:

  •  Argentynie,
  •  Brazylii,
  •  Chinach,
  •  Hiszpanii,
  •  Indiach,
  •  Rosji,

W Polsce, Dzień Edukacji Narodowej – 14 październik jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Dnia 13 października o godzinie 14-ej w naszej szkole rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięli zaproszeni goście na czele z ks. Proboszczem Andrzejem Wierzbickim i Wójtem Gminy Bogoria Władysławem Brudkiem, zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i uczniami zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii. Na początku głos zabrał Pan Dyrektor Zdzisław Komór. Złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom związanym z naszą szkołą wszystkiego najlepszego, zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy nauczyciela. Pan Dyrektor wręczył również nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna akademii.
Młodzież z naszej szkoły odgrywała scenki i recytowała wiersze z podziękowaniami dla pedagogów. Podczas akademii usłyszeliśmy także wiele piosenek w wykonaniu zarówno dziewczyn jak i chłopców.
Na zakończenie akademii uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty.

Akademię przygotowały: Panie - Grażyna Strzelecka, Anna Mikula, Grażynie Czerwik, Agnieszka Konat.

 

  Zdjęcia z uroczystości: Kapusta Martyna kl. I a oraz Adam Krzyżanowski  

  Materiał filmowy z uroczystości: Adam Krzyżanowski  

  Zdjęcia z uroczystości w Liceum Ogólnokształcącym: Kapusta Martyna kl. I a