Dnia 08.10.2014 roku w naszej szkole nastał dzień, do którego wszyscy bardzo starannie się przygotowywali, mianowicie 5 –ta Rocznica nadania jej imienia Jana Pawła II.

Dzień ten rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą o godzinie 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Na wstępie kustosz naszego Sanktuarium ks. Proboszcz Andrzej Wierzbicki, powitał serdecznie ks. Biskupa, dziękując mu gorąco za przybycie do nas w tak uroczysty dzień.

Kazanie wygłoszone przez Jego Ekscelencję dało nam naprawdę do myślenia, będąc uczniami szkoły imienia tak znakomitej osoby to nie lada wyzwanie. Młodzież wsłuchiwała się w nie z ogromnym zainteresowaniem, nie jeden uczeń skłonny był do rozmyślań. Podkreślono, że mamy obowiązek godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię. Ksiądz Biskup przytoczył wiele słów wypowiadanych przez Jana Pawła II, m.in.  "Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami."

Po zakończeniu mszy i błogosławieństwie udaliśmy się na halę sportową by uczestniczyć w przygotowanej przez uczniów gimnazjum części artystycznej. Po wyśpiewaniu hymnu „Mazurka Dąbrowskiego” dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przywitał uroczyście przybyłych gości. Rozpoczęła się uroczysta akademia poświęcona Patronowi naszej szkoły – św. Janowi Pawłowi II. Na wstępie zatańczono poloneza, po czym wszyscy w skupieniu i ciszy wsłuchiwali się w treści przekazywane przez naszych kolegów i koleżanki. Zaprezentowano naprawdę piękne wiersze mówiące o życiu i dokonaniach naszego Patrona, zaśpiewano także wiele piosenek. Szczególnie ujęła nas ukochana przez papieża „Barka”. W ciepłych i serdecznych słowach przybliżono nam sylwetkę Świętego Jana Pawła II, który był „ mistrzem dialogu” i przyjacielem młodzieży.
Wskazywał młodym ludziom  wzorce postępowania, swoją postawą okazywał niezwykły wręcz szacunek
każdemu z kim się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności.

Każdy zaproszony gość był pełen podziwu, że uczniowie tak bardzo zaangażowali się w uświetnienie tego dnia. Należy bardzo mocno podkreślić wzorowe zachowanie się uczniów w trakcie mszy świętej jak i w części artystycznej. Należy również wspomnieć o wykonanej przez uczniów i nauczycieli dekoracji hali sportowej, która sprawiła, że dzień ten stał się jeszcze piękniejszy. Na zakończenie akademii zaprezentowany został przekaz multimedialny dotyczący życia naszego Patrona, który uzupełniły wszystko to, co uczniowie wcześniej nam przekazali. Padły również z ust Pana Dyrektora gorące podziękowania za przygotowanie tego uroczystego dnia, zarówno uczniom jak i opiekunom – Pani Edycie Utnik, Pani Grażynie Czerwik, Pani Agnieszce Konat oraz Panu Krzysztofowi Drozdowi.

Chociaż trzeba było wrócić na zajęcia, poczyniliśmy to z uśmiechami na twarzy, gdyż lekcja jaką odbyliśmy wsłuchując się w Słowo Boże i przekazywane treści była naprawdę miłą i przyjemną.
Być uczniem szkoły im. Jana Pawła II- jak to dumnie brzmi.

Niejednokrotnie papież zwracał się do młodzieży słowami:

Wy jesteście przyszłością świata! 
Wy jesteście nadzieją Kościoła! 
Wy jesteście moją nadzieją! 

 

Tekst: Kamila Gałęza kl.Ia

 Zdjęcia z uroczystego dnia: Adam Krzyżanowski 

 Materiał filmowy z uroczystego dnia: Adam Krzyżanowski