DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada jest dniem ważnym dla Polski,
gdyż właśnie wtedy po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość,
staliśmy się wolnym krajem. Dla upamiętnienia tego dnia co roku odbywają
się liczne uroczystości w każdej nawet najmniejszej miejscowości naszego
kraju.

Dlatego też uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani
Małgorzaty Kuchniak i pani Anny Mikuli dnia 12 listopada 2012r.
przedstawili krótki słowno-muzyczny apel, który przybliżył uczniom i
pedagogom część naszej historii. Wyrecytowano piękne wiersze
patriotyczne, zaśpiewano pieśni. Jesteśmy pewni, że każdy uczeń po
wysłuchaniu tego krótkiego apelu pomyślał że warto być polakiem!