Rozpoczęcie nowego roku szkolnego


3 września 2012 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012\2013. Nasi nowi uczniowie uczą się w w bieżącym roku szkolnym w następujących klasach:

 

Klasy I

klasa I a - chemiczno-biologiczna,
klasa I b - humanistyczna i matematyczno fizyczna. Tegoroczni uczniowie klas I-ch muszą zmagać się z nową podstawą programową, która weszła w życie z dniem 1 września 2012r.

Klasy II

Uczniowie klasy II podzielą się na trzy profile: humanistyczny, biologiczno-chemiczny i matematyczno-fizyczny.

Klasy III


Natomiast klasy III to : III-a biologiczno-chemiczna i matematyczno fizyczna,                                                                                       III-b to humaniści.

Pieczę nad uczniami w naszym LO sprawują:


Dyrektor Ewa Krzyżanowska-Brudek
Maria Mazur
Barbara Miszczak
Anna Mikula
Grażyna Czerwik
Jan Prokop
Piotr Adamczyk
Magdalena Wojnarowska
Aneta Barańska-Słomka
Ewa Wątroba
Ewa Szemraj
Adam Krzyżanowski
Ewa Wrona
Eliza Sotomska
Grzegorz Błasiak
ks. Waldemar Bieńko